Feb 10 , 2017

3 Komentāri

Andrejs Timofejevs

CATAN (KATANAS IECEĻOTĀJU) ČEMPIONĀTA NOTEIKUMI

SPĒĻU DALĪBNIEKU SASTĀDĪŠANAS KĀRTĪBA UN VĒRTĒŠANA

Spēļu pasludināšana

Pirms katra raunda tiek publiskots datora sagatavots saraksts, kurā čempionāta dalībnieki ir sarindoti pa galdiņiem. Šajā sarakstā dalībnieki var noskaidrot tā galdiņa numuru, pie kura viņiem būs jāspēlē nākamā spēle, un doties uzmeklēt atbilstošo galdiņu.

Laukuma sagatavošana

Visas spēles tiek spēlētas uz mainīgā laukuma. Laukumu sagatavo spēlētājs, kuram ir ceturtā uzsākšanas pozīcija, izņemot finālu, kur laukumu sagatavo čempionāta organizatori (tomēr, ja visi dalībnieki savstarpēji vienojas, laukumu drīkst izkārtot jebkurš no tiem). Lai izvairītos no spekulācijām par licēja ietekmi uz sauszemes un ostu izkārtojumu, laukumu saliek šādā veidā:

 1. Atdala sauszemes un jūras lauciņus.
 2. Sauszemes lauciņus rūpīgi sajauc ar attēlu uz leju.
 3. Lauciņu kaudzīti pasniedz vienam no pretiniekiem pārcelšanai.
 4. Jūras lauciņus savieno tā, lai blakus esošie cipari būtu vienādi.
 5. Izveidoto rāmi aizpilda ar sauszemes lauciņiem. Pa vienam ņem sauszemes lauciņus, apgriez tos ar attēlu uz augšu un ievieto rāmī. Pirmo lauciņu novieto pie rāmja vietā, kur saiet kopā cipari „1“, savukārt pārējos izkārto spirālē uz iekšu (pulksteņrādītāja virzienā).
 6. Uz sauszemes izvieto skaitļu aplīšus pa spirāli uz iekšu pulksteņrādītāja virzienā, sākot no lauciņa, kurš tika uzlikts pirmais. Ja šis lauciņš ir tuksnesis, protams, ka likšanu sāk no nākamā lauciņa.
 7. Rūpīgi sajauc attīstības kārtis ar attēlu uz leju.
 8. Kāršu kaudzīti pasniedz kādam no pretiniekiem pārcelšanai.

Pirmās dienas kārtība (18.03.)

Pirmajā dienā visi dalībnieki spēlē četrus raundus:

Pirmais raunds:

Spēlētāji datora noteiktā nejaušā kārtībā tiek sakārtoti pie galdiņiem. Ja dalībnieku skaits nedalās ar 4, tad 4–a galdiņi ir ar 3 spēlētājiem (a — atlikums, dalībnieku skaitu dalot ar 4). Uzsākšanas kārtību spēlētāji nosaka, metot abus kauliņus. Uzsāk spēlētājs, kam uzkrīt vislielākais skaitlis. Ja lielākais skaitlis ir uzkritis diviem vai vairāk spēlētājiem, viņiem (un tikai viņiem) ir jāmet kauliņi atkārtoti, līdz ir palicis tikai viens spēlētājs ar vislielāko skaitli. Šis spēlētājs liks pirmo ciematu pirmais, un viņam sekos pārējie spēlētāji pulksteņrādītāja virzienā. Pēdējā spēlētāja pienākums ir būt par spēles baņķieri.

Otrais raunds:

Spēlētāji tiek sakārtoti pēc ranga. Pēc tam tos sakārto pie galdiņiem: 1. līdz 4. vieta — pie pirmā galdiņa, 5. līdz 8. vieta — pie otrā galdiņa, utt. Ja dalībnieku skaits nedalās ar 4 bez atlikuma, tad pie tiem galdiņiem, pie kuriem jāsēž 3 spēlētājiem, dodas dalībnieki, kas atrodas ranga zemākajās vietās. Uzsākšanas kārtību spēlētāji nosaka, metot abus kauliņus. Uzsāk spēlētājs, kam uzkrīt vislielākais skaitlis. Ja lielākais skaitlis ir uzkritis diviem vai vairāk spēlētājiem, viņiem (un tikai viņiem) ir jāmet kauliņi atkārtoti, līdz ir palicis tikai viens spēlētājs ar vislielāko skaitli. Šis spēlētājs liks pirmo ciematu pirmais, un viņam sekos pārējie spēlētāji pulksteņrādītāja virzienā. Spēlētājs ar zemāko rangu ir baņķieris.

Trešais un ceturtais raunds:

Spēlētāji izvēlas savas sākuma pozīcijas un nosaka baņķieri, ievērojot to pašu principu, kā abos pirmajos raundos. Atšķirība ir tikai tajā, ka trešajam raundam rangs tiek veidots, ņemot vērā pirmā un otrā raunda rezultātus, bet ceturtajā raundā — visu pirmo trīs raundu rezultātus.

UZMANĪBU!

Sakarā ar ļoti saspringtu čempionāta laika grafiku, katra raunda laiks ir stingri ierobežots uz 1:30 h. Kad nospēlēta jau 1 h, spēlē tiks ieviests gājiena laika limits — 1 minūte. Ja spēle ilgst jau 1:30 h, galdiņam tiek dotas vēl piecas minūtes spēles pabeigšanai. Tiklīdz ir nospēlēta 1:35 h, spēle tiek pārtraukta, atļaujot pabeigt tā brīža gājienu. Šādā spēlē nav uzvarētāja. Saprotams, ka šāds iznākums lielākoties nav vēlams nevienam, jo rangs tiek primāri veidots pēc uzvaru skaita un tikai tad pēc punktiem, tādēļ, veicot gājienus, lūdzu lieki nekavējieties, kā arī nekautrējieties mudināt spēles partnerus nodot gājienu tālāk, ja spēle ir draudīgi ievilkusies.

Svarīgi!
Jāatceras, ka visas četras pamatturnīra kārtas ir ar vienādu nozīmi. Tas, ka pēc ceturtās kārtas teorētiski ir brīvs laiks spēles pabeigšanai (jo „rindā“ negaida vairs neviena cita kārta), nav iemesls šīs kārtas pagarināšanai — arī ceturtās kārtas spēles tiks pārtrauktas pēc 1:35 h.

Pirmās dienas noslēgumā tiek sastādīts rangs, kur ņem vērā visu četru raundu rezultātus. Dalībnieki, kas ieņem 1. līdz 32. vietu, cīnīsies pusfinālā otrajā čempionāta dienā (25. martā).

Svarīgi! Ja dalībnieku skaits tomēr būs mazāks, kā prognozēts, šis skaits var tikt samazināts uz 24.

Otrās dienas kārtība (25.03.)

Rezultātu noteikšanai ir ļoti svarīgi, lai otrajā dienā piedalās tieši 32 dalībnieki. Tādēļ, ja kāds no pirmās dienas 32 labākajiem dalībniekiem rezultātu pasludināšanas brīdī zina (vai, laikam ejot, uzzina), ka nevarēs noliktajā datumā, viņam ir pienākums par to nekavējoties brīdināt. Tādā gadījumā veiksminieku sešpadsmitniekā nonāk 33. vietas ieguvējs (ja atsakās vairāki dalībnieki, tad attiecīgi, 34., 35. utt.). Tuvojoties noliktajam datumam, dalībnieki tiks atkārtoti uzrunāti (sākotnēji pirmie 32, bet kāda dalībnieka atteikšanās gadījumā — arī nākamo vietu ieguvēji).

Otrās dienas kārtībā un izspēles sistēma ir tāda pati kā pirmajā dienā. Pēc katras kārtas puse dalībnieku beidz dalību turnīrā, līdz ar to otrajā dienā kopā būs 4 spēles.

 

Fināls:
Pirms fināla tiek noteikts visu pusfināla dalībnieku rangs, ņemot vērā visas līdzšinējās spēles. Šo sauc par galīgo rangu.

 • Lai noteiktu čempionu pie galdiņa apsēžas visi pusfināla spēļu uzvarētāji. Gājienu secību spēlētāji izvēlas, sākot ar spēlētāju ar visaugstāko rangu.

Šīs spēles uzvarētājs ir čempions!

Fināla spēlē laukumu sagatavo un baņķiera funkcijas pilda čempionāta organizētāji.
Uz pasaules čempionātu 2018. gadā Latviju dodas pārstāvēt fināla galdiņa uzvarētājs.

SVARĪGI JĒDZIENI

Baņķieris

Baņķieris ir izejmateriālu un attīstības kāršu izsniedzējs un saņēmējs. Tikai viņam tiek nodotas izmantotās izejmateriālu un attīstības kārtis un tikai viņš izsniedz izejmateriālu un attīstības kārtis no bankas. Viņam ir mutiski jāapraksta savas darbības, kad viņš izsniedz kārtis pats sev vai arī kad nodod savas izejmateriālu kārtis bankā. Ja spēlētājs, kam pienākas pildīt baņķiera pienākumus, nav drošs, ka var ar to precīzi un veikli tikt galā, spēlētāji drīkst vienoties par citu baņķieri no sava vidus.

Spēlētāju rangs

Spēlētāju rangu nosaka, trīs kritēriji (svarīguma secībā):

 • Kopējais uzvaru skaits (piemēram, spēlētājs ar 3 uzvarām vienmēr ir priekšā spēlētājam, kam izdevies uzvarēt 2 reizes).
 • Kopējais UP skaits (ja spēlētājiem ir vienāds uzvaru skaits, tad spēlētājs ar augstāku kopējo UP summu ir augstākā ranga vietā).
 • Kopējais procentuālo UP (%UP) skaits (situācijā, kad sakrīt gan uzvaru skaits, gan kopējais UP skaits, vietu rangā nosaka %UP summa). Spēlētāja %UP par konkrēto spēli nosaka, dalot šajā spēlē iegūto UP skaitu ar visu galdiņa spēlētāju iegūto UP summu. Lai aprēķinātu %UP spēlēm ar trīs spēlētājiem, spēles UP summa tiek palielināta par šīs spēles vidējo punktu skaitu. Ja šāda korekcija netiktu veikta, dalība trīs spēlētāju spēlēs dotu priekšrocības. Retā gadījumā, ja arī %UP skaits ir vienāds (kas galvenokārt var gadīties pēc pirmā raunda), galvenais tiesnesis izlozē, kurš no spēlētājiem ieņems augstāku pozīciju rangā.

Piezīmes:

 • Spēlētāja UP nosaka, ņemot vērā arī neizspēlētās uzvaras punktu kārtis.
 • Maksimālais UP skaits, ko spēlētājs var nopelnīt, ir 10. Tātad, arī tad, ja uzvarētājam spēles gaitā izdevies „sakrāt“ 11 vai vairāk UP (neizspēlējot UP progresa kārtis un/vai iegūt garākā ceļa vai vislielākā karapulka karti, kad viņam ir 9 punkti), rezultātā tiks ieskaitīti tikai 10.

Spēles anketa

Visos raundos katram galdiņam pirms spēles uzsākšanas tiek izsniegta spēles anketa, kur ir rakstīts raunda numurs, galdiņa numurs, spēles dalībnieku vārdi un punktu tabula. Spēlētāji uzrāda viens otram savu čempionāta dalībnieka karti, tādējādi apliecinot, ka viņi ir tie, kas norādīti anketā. Pēc punktu ierakstīšanas spēles beigās visi spēlētāji apstiprina, ka piekrīt rezultātiem, parakstoties uz spēles anketas.

Spēlētāja krāsu izvēle

Katrā spēlē spēlētājiem jāizvēlas savu figūru krāsa. Ja uz kādu krāsu pretendē divi vai vairāki spēlētāji, tā tiek piešķirta spēlētājiem ar augstāku rangu. Pirms pirmā raunda, kad rangs vēl nepastāv, prioritāti konfliktos nosaka sākuma pozīcija.

KO DER IEVĒROT

 • Nevelc garumā gājienu! Cieni arī citu spēlētāju laiku! Ja uz tavu aicinājumu tirgoties neviens neatsaucas, tas, visticamāk, nozīmē „nē“. Šajā čempionātā raundu ilgums ir stingri ierobežots, tādēļ čempionāta organizētāji var būt spiesti noteikt gājiena laika limitu vai pat pārtraukt spēli, nenosakot uzvarētāju.
 • Kad esat beiguši spēli, ierakstiet rezultātus anketā un paziņojiet par spēles beigām! Izjauciet spēles laukumu, sakārtojot sauszemes lauciņus un skaitļu aplīšus atsevišķās kaudzītēs, kā arī vienkopus savācot katrs savas izmantotās figūras. Jūras lauciņus neizjauciet, jo tie katrā spēlē paliek vienādi izkārtoti. Uzvarētāja pienākums ir atnest anketu tiesnešu galdiņam!
 • Kauliņiem ir pa galdu jāripo — lai tie nebūtu vienkārši „uzlikti“. Ja kaut viens no kauliņiem ir nokritis zemē vai apstājas slīpi, abi kauliņi ir jāpārmet.
 • Spēles dalībnieki ir paši atbildīgi par noteikumu ievērošanas savstarpēju kontroli. Ja pēc kļūdas pieļaušanas ir uzsāktas jaunas darbības, pieļauto kļūdu vairs nedrīkst labot. Piemēram, ja uzkrita „7“, bet aizmirsās (un neviens neatgādināja) pārvietot laupītāju, bet jau aizsākās tirdzniecība un būvniecība, laupītāju vairs nedrīkst pārvietot (tomēr jāatceras, ja spēlētājs kāda iemesla pēc nevēlas pārvietot laupītāju un uzreiz cenšas uzsākt maiņu vai būvēšanu, lai no tā izvairītos, viņam ir jāņem vērā citu spēlētāju atgādinājums laupītāju pārvietot). Tāpat, ja bankā tika nolikti atbilstošie izejmateriāli, bet aizmirsās uzlikt uz laukuma attiecīgo figūru, tad pēc gājiena nodošanas nākamajam spēlētājam figūru likt uz laukuma vairs nedrīkst.
 • Mutiski paziņojumi nav saistoši un gala rīcība var tikt mainīta atkarībā no spēlētāja vēlmēm. Piemēram, ja spēlētājs saka, ka laupīs no spēlētāja A, bet tad tomēr kaut kāda iemesla pēc pārdomā un grib laupīt no spēlētāja B, to drīkst darīt. Vai arī ja spēlētājs nodod bankā mālu un koku, sakot, ka būvēs ceļu, tomēr to vēl neuzbūvē, viņš drīkst, piemēram, piemaksāt labību un aitu un galā uzcelt ciemu.
 • Figūra skaitās uzlikta uz laukuma tad, kad tā ir nolikta legālā vietā un spēlētājs to ir atlaidis. Kamēr spēlētājs figūru vēl nav atlaidis, viņš to drīkst pārvietot arī uz citu vietu. Tomēr, ja figūra ir atlaista, tās atrašanās vietu mainīt vairs nedrīkst.
 • Vienošanās ārpus spēles noteikumiem (piemēram, solījums uzdāvināt limonādi, ja neliks laupītāju) nav saistošas nevienai no pusēm un var tikt pārkāptas bez sekām. Cita lieta, ka vienošanās partneris var to ņemt ļaunā. Tas pats attiecas uz īstermiņa aliansēm — tās nav aizliegtas, taču jebkurā brīdī var sabrukt.
 • Pretinieku lēmumu ietekmēšana ar vārdiem nav aizliegta — mēs pieņemam, ka katrs dalībnieks ir spējīgs patstāvīgi pieņemt lēmumu. Ja vēlaties to spēlētāju, kas, jūsuprāt, manipulē ar citiem, „sodīt“, ir iespējams, piemēram, ar viņu netirgoties vai arī spēlēt pret viņu ar viņa paša ieročiem.
 • Pretinieku fiziska iespaidošana pirms, pēc vai spēles laikā, protams, ir pilnīgi nepieļaujama un nozīmēs dalībnieka diskvalifikāciju.
 • Ja esi nācis just līdzi vai arī esi čempionāta dalībnieks, kas savu spēli jau pabeidzis, tad, vērojot cita galdiņa spēli, ir aizliegts izteikt spēlētājiem dzirdamus komentārus un sniegt padomus. Iejaukšanās spēlē no malas (pat ar šķietami nekaitīgu repliku) var ietekmēt spēles iznākumu un tāpēc nav pieļaujama! Dalībnieks, kas veic šādu iejaukšanos, atkarībā no tās „kaitīguma pakāpes“ var saņemt no brīdinājuma līdz pat diskvalifikācijai (galvenā tiesneša lēmums).
 • Visas spēles tiek spēlētas ar pamatspēles „Catan“ Baltijas versiju. Komunikācija spēles gaitā notiek latviešu valodā, taču visi spēles dalībnieki drīkst vienoties arī par citu valodu.

ORGANIZĒTĀJI VIENMĒR IR GATAVI ATRISINĀT CITUS JAUTĀJUMUS, KAS RODAS SPĒLES GAITĀ. JA GADĀS NESKAIDRA SITUĀCIJA, NEKAVĒJIETIES GRIEZTIES PĒC PALĪDZĪBAS!


 


3 Komentāri

 • 10 Feb 2017 Martins

  Catan spēle būs parastā, vai ar pirātiem un citu piepildījumu?

 • 10 Feb 2017 Emīls ķiršakmens

  Otrā diena ir 21.04

 • 10 Feb 2017 Tīna

  Kurš īsti ir otrās dienas Catan čempionāta datums? 25.03. sanāk pagātnē, tāpēc nevar būt īsti korekti.


Atstāj komentāru

Pirms publicēšanas komentāri tiks apstiprināti